Ana Sayfa  Ücretler  

Faydalı Model İşlem Ücretleri

 
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretle Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti - 40 TL
01.02.02 Faydalı Model Başvuru Ücreti 80 TL -
01.02.03 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin 85 TL 55 TL
01.02.04 Faydalı Model Başvuruları/belgeleri için TPE bümyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Talebi Ücreti 450 TL 300 TL
01.02.05 Ek Süre Talebi Ücreti 120 TL 80 TL
01.02.06 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 225 TL 150 TL
01.02.07 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 435 TL 290 TL
01.02.08 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 750 TL 500 TL
01.02.09 Lisans İşlemi Kayıt Ücreti 195 TL 130 TL
01.02.10 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 640 TL 425 TL
01.02.11 Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti 30 TL 20 TL
01.02.12 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 510 TL 340 TL
01.02.13 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti 540 TL 360 TL
01.02.14 Unvan veya Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti 75 TL 50 TL
01.02.15 Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti 255 TL 170 TL
01.02.16 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 210 TL 140 TL
01.02.17 Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti(Her Dosya İçin) 15 TL 10 TL
01.02.18 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti 60 TL 40 TL
01.02.19 Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %50'si
01.02.20 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %25'i
01.02.21 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 300 TL 200 TL
01.02.22 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 315 TL 210 TL
01.02.23 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 385 TL 255 TL
01.02.24 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 495 TL 330 TL
01.02.25 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 525 TL 350 TL
01.02.26 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 630 TL 420 TL
01.02.27 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 655 TL 435 TL
01.02.28 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 690 TL 460 TL
01.02.29 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 790 TL 525 TL
01.02.30 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti 270 TL 180 TL
01.02.31 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti 450 TL 300 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!