ENGLISH |

Patent ve Faydalı Model > Ücretler-İşlem Formları > Patent ve Faydalı Model İşlem Formları

 
Kod Form Adı Güncelleme    
P-01 Patent Başvuru Formu 01.01.2014
P-02 Faydalı Model Başvuru Formu 01.01.2014
P-03 PCT Ulusal Aşama Başvuru Formu 01.01.2014
P-04 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) 01.01.2014
P-05 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) 01.01.2014
P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 01.01.2014
P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 01.01.2014
P-07A PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 01.01.2014
P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 01.01.2014
P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 01.01.2014
P-10 Şekli Eksiklik Giderme Formu 01.01.2014
P-11 Erken Yayın Talep Formu 01.01.2014
P-12 Araştırma Talep Formu 01.01.2014
P-12A Araştırma Ücreti Teslim Formu 01.01.2014
P-13 Hazır Rapor Teslimi Formu 01.01.2014
P-14 Araştırma Talep Formu (İhtira Beratı için) 01.01.2014
P-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 01.01.2014
P-16 Sistem Tercihi Formu 01.01.2014
P-17 İnceleme Talep Formu 01.01.2014
P-17A 2. İnceleme Talep Formu 01.01.2014
P-17B 3. İnceleme Talep Formu 01.01.2014
P-18 İtiraz / Görüş Formu (Patent) 01.01.2014
P-19 İtiraz Formu (Faydalı Model) 01.01.2014
P-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 01.01.2014
P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 01.01.2014
P-22 İtiraz Formu (Paten/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 01.01.2014
P-22A İtiraz Formu (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na Yapılacak olan İtiraz) 01.01.2014
P-23 Dönüşüm Formu (İncelemesiz - İncelemeli) 01.01.2014
P-24 Değişim Formu (Patent - Faydalı Model) 01.01.2014
P-25 Yıllık Ücret Formu 01.01.2014
P-26 Mücbir Sebep Formu 01.01.2014
P-27 Ücret İade Formu 01.01.2014
P-28 Lisans Formu 01.01.2014
P-29 Devir Formu 01.01.2014
P-30 Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu Formu 01.01.2014
P-31 Adres / Unvan/Nevi Değişikliği Formu 01.01.2014
P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 01.01.2014
P-33 Rehin / Teminat Formu 01.01.2014
P-34 Kullanma Formu 01.01.2014
P-34A Kullanma Formu 01.01.2014
P-35 Kullanmama Formu 01.01.2014
P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 01.01.2014
P-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 01.01.2014
P-38 Terk / Geri Çekme Formu 01.01.2014
P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 01.01.2014
P-40 Hata Düzeltme Formu 01.01.2014
P-41 Bilgi Talebi Formu 01.01.2014
P-42 Tarifname Değişikliği Formu 01.01.2014
P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 01.01.2014
P-44 Talepten Vazgeçme Formu 01.01.2014
P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 01.01.2014
P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 01.01.2014
W101 Wipo Başvuru Formu 01.01.2014
W102 Wipo Talep Bildirme Formu 01.01.2014
W103 Wipo Dönüştürme Formu 01.01.2014
TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa