ENGLISH |

Patent ve Faydalı Model > Ücretler-İşlem Formları > Patent İşlemleri Ücretleri

 

01.01.2014 Tarihinden İtibaren Uygulanan Toplam İşlem Ücretleri

Çevrimiçi işlemler(e-imza) ile internet üzerinden yapılan başvurularda Patent ve Faydalı Model başvurularında 10 TL indirim uygulanır.

Kod

Hizmet Adı

Ücret(TL)

01.01.01 Patent Başvuru Ücreti 35 TL
01.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (1 Rüçhan) 45 TL
01.01.03 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (2 Rüçhan) 65 TL
01.01.04 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (3 Rüçhan) 80 TL
01.01.05 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (4 Rüçhan) 100 TL
01.01.06 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (5 Rüçhan) 120 TL
01.01.07 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (6 Rüçhan) 140 TL
01.01.08 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (7 Rüçhan) 155 TL
01.01.09 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 ve Daha Fazla Rüçhan) 175 TL
01.01.10 Yabancı Dilde VerilenTarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talep Ücreti 165 TL
01.01.11 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talep Ücreti 275 TL
01.01.12 Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti: 360 TL
01.01.13 Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti 275 TL
01.01.14 Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti 300 TL
01.01.15 Adres Değişikliği Kayıt Ücreti 20 TL
01.01.16 Ek Süre Talebi Ücreti 75 TL
01.01.17 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 120 TL
01.01.18 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 270 TL
01.01.19 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 270 TL
01.01.20 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 400 TL
01.01.21 Lisans İşlemi Kayıt Ücreti 105 TL
01.01.22 Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti 350 TL
01.01.23 Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti 40 TL
01.01.24 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 320 TL
01.01.25 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti 330 TL
01.01.26 Unvan veya Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti 50 TL
01.01.27 Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti 150 TL
01.01.28 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 120 TL
01.01.29 Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) 10 TL
01.01.30 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti 35 TL
01.01.31 Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %50'si
01.01.32 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %25'i
01.01.33 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 180 TL
01.01.34 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 190 TL
01.01.35 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 205 TL
01.01.36 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 310 TL
01.01.37 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 330 TL
01.01.38 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 400 TL
01.01.39 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 415 TL
01.01.40 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 440 TL
01.01.41 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 505 TL
01.01.42 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 565 TL
01.01.43 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 665 TL
01.01.44 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 775 TL
01.01.45 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 890 TL
01.01.46 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.025 TL
01.01.47 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.165 TL
01.01.48 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.295 TL
01.01.49 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.435 TL
01.01.50 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.585 TL
01.01.51 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.745 TL
01.01.52 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti 600 TL
01.01.53 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 300 TL
01.01.54 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 30 CHF
01.01.55 Avrupa Petenti İstemleri Yayın Ücreti 500 TL
01.01.56 Avrupa Petenti Fasikül Yayın Ücreti 700 TL
01.01.57 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 450 TL
01.01.58 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 1.000,00 TL
01.01.59 Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti 300 TL
01.01.60 Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 300 TL
01.01.61 Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 200 TL
01.01.62 Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 100 TL
TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa