ENGLISH |

Patent > Mevzuat

Mevzuat

Kısa Adı Açıklaması  
Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Patent Yönetmelik Değişikliği Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Avrupa Patent Yönetmelik Değişikliği Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’ De Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KHK’larda Değişiklikler 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (22.06.2004)
Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği
PCT Patent İşbirliği Anlaşması
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin  Strazburg Anlaşması
Kanun Taslağı Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı (Başbakanlığa Gönderilen Metin)
Gerekçe Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı Genel Gerekçesi
Yönetmelik Değişikliği Nisan 2009 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa