ENGLISH |

Marka Buradan Başlayın > Başvuru Kılavuzu > Başvurunun tesciline karar verildikten sonra istenecek belgeler;

Başvurunun tesciline karar verildikten sonra istenecek belgeler;
a)Marka tescil harci ve ücreti:Marka tescil harci ve ücreti ödenti belgesi.

b)Vekâletname:Marka vekili tayin edilmesi durumunda gereklidir.(Basvurunun geri çekilmesi veya iptali durumunda noter onayli)Türkiye'de yerlesik olmayanlar,markalarini tescil ettirmek ve tescille dogan haklarini kullanabilmek için Türkiye'de yerlesik olan bir vekil tayin etmek zorundadirlar.Enstitü vekil siciline kayitli olmayanlarin marka vekili olarak yaptiklari basvurulara iliskin yazismalar,basvurusahibi ile yapilir.Vekilin degistirilmesi veya farkli vekil tayin edilmesi durumunda yazismalar yeni vekil ile sürdürülür.(Daha ayrintili bilgi için bkz.www.tpe.gov.tr,556 sayili KHK'nin Uygulama Seklini Gösterir Yönetmelik.)

Tescil basvurusunda noksan oldugu basvuru sahibine bildirilmesi durumunda,tamamlanmasi istenen belgeler yönetmeligin 12.maddesinde belirtilen sürelerde Enstitüye verilmelidir.Degisiklik islemleri talebi ile ilgili olarak,giderilmesi istenen noksanliklarin 2 aylik süre içinde giderilmemesi halinde talep yapilmamis sayilir ve ödenmis olan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

*Harç ve Ücret:Marka tescili ve yapilacak islemler ile ilgili harçlar yürürlükte bulunan Harçlar Kanununa göre belirlenir.Ücretler ise,Türk Patent Enstitüsünce uygulanmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanliginca çikarilan "Ücret Tarifesi"ne iliskin olarak yayimlanan Tebligde belirlenir.Marka islemlerine ait harç ve ücret miktarlarina "http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=261" adresinden ulasilabilir.
*Hatalarin Düzeltilmesi:Marka veya basvuru sahibi veya bunlarin vekili tarafindan yapilan,marka siciline,belgelere,yazismalara,Bültene veya Gazeteye yansimis olan,basvuru sahibinin adi ve adresindeki hatalar ile ifade ya da kopyalama hatalarinin ve asikar hatalarin düzeltilmesine iliskin talebin,hatanin yer aldigi belgenin veya yazismanin Enstitü tarafindan gönderildigi veya Gazetede/Bültende yayimlandigi tarihten itibaren 2 ay içerisinde yapilmasi gerekir.

Talebin degerlendirilebilmesi için asagidaki belgelerin sunulmasi zorunludur:

a)Ilgili marka basvuru numarasi veya tescil numarasi ile düzeltilecek hata ve yapilacak düzeltmeyi içeren imzali talep dilekçesi,

b) Ücretin ödendigini gösterir belge,

c) Talep vekil araciligiyla yapilmissa vekaletname veya vekilin talep sahibi kisiden önceden alip Enstitüye vermis oldugu vekaletnameye atif.Markaya,basvuru dilekçesi veya tescil belgesi kapsaminda yer almayan mallari/hizmetleri ekleme sonucunu doguracak düzeltme talepleri kabul edilmez.Marka örnegi üzerinde degisiklik sonucunu doguracak hiçbir düzeltme talebi kabul edilmez.Bahsedilen türlerde düzeltmeleri içeren talepler için ücret iadesi yapilmaz irat kaydedilir.

Düzeltmenin ayni kisiye ait birden fazla basvuru veya tescil ile ilgili oldugu durumlarda,hatanin ve talep edilen düzeltmenin her bir basvuru ve tescil için ayni olmasi ve ilgili tüm basvuru ve tescil numaralarinin talepte beyan edilmesi kosuluyla tek bir talep yapilmasi yeterlidir.Ancak düzeltme talep edilen her basvuru veya tescil için ayri ayri ücret ödenir.

Iddia edilen hatanin gerçekten var olup olmadigi konusunda hakli nedenlerle süpheye düsülmesi halinde Enstitü,noter tasdikli de dahil,delil sunulmasini isteyebilir.

Enstitü,bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen hususlar ile ilgili olarak kendi yaptigi hatalari resen veya talep üzerine ücret almadan düzeltir.TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa