ENGLISH |

Endüstriyel Tasarım > Başvuru Kılavuzu > Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
Başvuru sahipleri, işlemlerini Enstitü nezdinde yürütmesi amacıyla vekil tayin edebilirler. Ancak atanacak vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı olması gerekmektedir. Enstitü vekilsicile kayıtlı vekillere ait bilgiler, Enstitümüz web sayfasında (www.turkDatent.aov.tr) yer almaktadır.Başvuru sahibinin vekil tayin etmek istemesi durumunda, vekile ait isim ve adres bilgileri formun bu kısmında belirtilmelidir. Bu kısımda verilen bilgiler yazışmaların sorunsuz yapılabilmesini sağlayacak açıklıkta olmalıdır. Eğer varsa, vekile ait telefon ve fax numaraları ile e-posta adreslerinin de belirtilmesi faydalı olacaktır. Başvuru sahibinin vekil tayin etmesi durumunda, Enstitü tarafından yapılacak bütün yazışmalar atanan vekile yapılacak ve yazışmalarda formun bu kısmında belirtilen irtibat bilgileri kullanılacaktır.Vekil Sicil No, Enstitü siciline kayıtlı vekillere verilen sicil numarasıdır. Başvuru sahipleri tarafından, adlarına ışlemlerin yürütülmesi amacıyla atanan vekillerin, sicil numaralarını bu alanda belirtmeleri faydalı olacaktır.
Vekaletnamenin başvuru formu ekinde sunulması halinde bu durum form üzerinde ilgili alan işaretlenerek belirtilmelidir. Vekaletnamede, vekilin tasarım tescili veya buna ilişkin işlemler için atandığı hususu ile atanma tarihine açıkça yer verilmesi gerekmektedir. Başvurunun geri çekilmesi veya Enstitü nezdinde tescilin iptalinin istenmesi taleplerinin vekil tarafından yapılması hâlinde, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekaletname sunulması gerekmektedir. Bunun dışında kalan diğer işlemler için sunulan vekaletnamede noter marifeti aranmaz.ışlem sırasında başvuru sahibinin vekilini değiştirmesi ve azilnameyi sunması halinde tebligat yeni vekile yapılır. Azilnamenin sunulmaması durumunda başvuru sahibinden iki ay içerisinde vekilini tayin etmesi istenir. Aksi takdirde, yazışmalar başvuru sahibine yapılır.TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa