ENGLISH |

Patent ve Marka Vekilliği

 

Patent Vekil Sorgulama         Bütün Patent Vekilleri

Marka Vekili Sorgulama       Bütün Marka Vekilleri

Ulusal ve Uluslararası Vekil Birlikleri     Patent ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil Yönetmeliği (PDF) ( 25.07.2007)

Patent veya marka vekilliği yapacak/yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilikte veya gerçek kişi yanında çalışan vekillerden "Yeni Kayıt", "Kayıt Yenileme", "Adres Değişikliği" ve " Unvan Değişkikliği" gibi işlemlerde istenecek belgeler aşağıdaki bağlantılarda bulunmaktadır.

24 Kasım 2013 tarihinde yapılan Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı’nda ve/veya Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı’nda başarılı olup, Patent Vekilleri Sicili’ne ve/veya Marka Vekilleri Sicili’ne kayıt yaptırmak isteyen kişilerin aşağıdaki bağlantılarda belirtilen belgelere ek olarak
-Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Suretini,
-İkametgah İlmühaberi,
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve
-2 adet vesikalık fotoğrafın Enstitüye ibraz etmesi gerekmektedir. 

Gerçek Kişi İşlemleri

Tüzel Kişi İşlemleri

Şahıs Yanında Çalışan İşlemleri

Patent ve Marka Vekilleri Sicil Kayıt ve Sicil Yenileme Talep Formu

Patent ve Marka Vekilleri Adres, Unvan Değişikliği Bildirim Formu

 

İşlem Ücretleri

05.01.01 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 350 TL
05.01.02 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 350 TL
05.02.01 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 350 TL
05.02.02 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 350 TL
05.03.01 Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti 350 TL
05.04.01 Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 200 TL
05.04.02 Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 200 TL

TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa